la 18.5. klo 17:00
JKL Massive, Jyväskylän elävän kulttuurin yhdistyksen perustamiskokous

24.2.2012 tapahtui Jyväskylässä jotain merkittävää. Tuona perjantaina pienet, riippumattomat tapahtumajärjestäjät järjestivät eri puolilla kaupunkia lukuisia tapahtumia, aivan kuten useana muunakin perjantaina. Tuona päivänä tapahtumat kuitenkin kilpailivat poikkeuksellisen paljon samasta kohdeyleisöstä, ja kaikki järjestäjät jäivät selvästi kävijätavoitteestaan. Tämän jälkeen Jyväskylän vapaa kulttuurikenttä alkoi pitää enemmän yhteyttä keskenään, jotta tällaiset päällekkäisyydet jatkossa vältettäisiin.

Tuota helmikuista päivää ja sen jälkeen syntynyttä porinaa voidaan pitää JKL Massiven alkusysäyksenä. JKL Massive on Yläkaupungin Yössä perustettava Jyväskylän vapaan kulttuurikentän kattoyhdistys. Yhdistyksen kantavina ajatuksina on pienten kulttuuritoimijoiden välisen yhteydenpidon, tietotaidon jakamisen ja resurssien käytön parantaminen. Tärkeää on myös omaehtoisten kulttuuritoimijoiden äänen saaminen kuuluviin yhteisessä päätöksenteossa. Iso osa jyväskyläläisestä kulttuurista kuitenkin on voittoa tavoittelematonta, ruohonjuuritason toimintaa.

Tervetuloa todistamaan jyväskyläläisten kulttuurintekijöiden sopuisan ja organisoituneen yhteiselon alkamista!